1)zapisz zadanie w postaci równania.
a))Różnica połowy liczby x i liczby 1 jest równa 1/2
b)różnica liczby x i jej kwadratu wynosi 1/4
2)zapisz zdanie w postaci równania.
a)5% liczby x jest równe 10
b)liczba x stanowi 5% liczby 10
c)liczba o 5% większa od x jest równa 10
d)liczba o 5% mniejsza od x jest równa 10
e)liczba x jest o 5% większa od liczby 10
f)liczba x jest o 5% mniejsza od liczby 10
3) Zapisz w postaci równania.
a) Ania dostała x złotych, wydała połowę i zostało jej 3 zł
b) Michał ma x lat, trzy razy więcej niż 10 lat temu
c) Obwód kwadratu o boku a jest o 10 cm większy niż długość boku.
d)W lesie było x łosi; urodziły się 4 młode i liczba łosi wzrosła o 20%
e)W parku rośnie x drzew, 2% z nich stanowią 3 lipy.
f)Komputer kosztuje tylko x złotych, ale po doliczeniu do tej ceny 22% podatku trzeba zapłacić 3000 zł
4) Zapisz zadanie w postaci równania. Zgadnij przynajmniej jedną liczbę x spełniającą to równanie. w których wypadkach możesz znaleźć więcej niż jedną taką liczbę?
a)liczba x jest o 5 większa od połowy liczby x.
b)liczba 3 razy większa od x jest 6 razy większa od połowy liczby x
c)kwadrat liczby x jest równe tej liczbie .
d)kwadrat liczby x jest o 2 większy od tej liczby
5) rozwiąż równanie:
a)x + 5 = 10
b)2x + 3 = 15
c)5x + 13 = 23
d)3x + 11 = 41
e)-x + 2 = 8
f)-x + 5 =-2
g)-2x - 7 = 11
h)-5x + 3 = -12
i) -1,5x + 2 = 9,5
6)
a)2(x + 3) = 10
b) 3(x-1)+2=8
c) 2(13-x)-9=1
d) 3(1-x)+2=-7
e)3(x+3)=2(x+4)+x+1
f)4(3x+2)+5(2x+3)=-(2x+13)
g) 4(x-2)-2(x-4)=5(x+1)-3x
h) 2(x-4)=2(2x-1)+6(x+1)
1

Odpowiedzi

2010-03-17T21:57:53+01:00
1)
A) 1/2*x - 1 = 1/2
B) x - x^2 = 1/4

2)
A) x/20 = 10
B) 10 * 5% = x
C) x + x*5% = 10
D) x - x*5% = 10
E) 10 + 10*5% = x
F) 10 - 10*5%= x
3)
A) x-1/2x = 3
B) x= 3*(x-10)
C) 4a= a+10
D) x+4= 1,2x
E) x*2% = 3
F) x + x* 22% = 3000
4)
A) x> 1/2x + 5 x>10 np 11, 12, 20, 1000 . . . .
B) 3x= 6* 1/2x => 3x = 3x => x=x każda liczba spełnia to równanie 1,2,3,1/2 , 1000/4564 itd...
C) X^2 = x => x^2 - x = 0 to równanie spełniają tylko 2 liczby: 1 i 0
D) x^2 - 2 = x => x^2 - x - 2 = 0 to równanie też spelniają tylko 2 liczby : 3 i -1
5)
A) x=5
B) x=6
C) x=2
D) x=10
E) x=-6
F) x=7
G) x=-9
H) x=3
I) x=-5
6)
A) 2x + 6 = 10 2x= 4 x= 2
B) 3x - 3 + 2 = 8 3x - 1 = 8 3x = 9 x= 3
C) 26 - 2x - 9 = 1 2x= 16 x= 8
D) 3- 3x + 2 = -7 12= 3x x= 4
E) 3x + 9 = 2x + 8 +x +1 x=x
F) 12x + 8 +10x + 15 = -2x - 13 24x = -36 x= -3/2
G) 4x - 8 - 2x + 8 = 5x + 5 - 3x 2x = 2x + 5 0=5 nie ma rozwiązania
H) 2x - 8 = 4x - 2 + 6x +6 -8x = 12 x= -3/2