Zad.31
a)
w trapezie o polu 18cm² wysokość jest równa 3cm a jedna z podstaw jest o 5cm krótsza od drugiej podstawy.Oblicz długości podstaw tego trapezu.

b)
podstawą prostopadłościanu jest prostokąt o bokach 6cm i 5cm. Jaką wysokość powinien mieć ten prostopadłościan aby jego powierzchni całkowitej było równe 280cm²

1

Odpowiedzi

2010-03-17T18:05:14+01:00
A)
P=(a+b)*h/2
P=18 cm²
h=3 cm
a podstawa górna
b=a+5 podstawa dolna
18=(a+a+5)*3/a //÷ 3
6=(a+a+5)/2 //× 2
po redukcji wyrazów podobnych otrzymujemy
12=2a+5 //- 5
7=2a //÷ 2
3,5[cm]=a
b=3,5+5=8,5[cm]

b)
x=wysokość prostopadłościanu

6×5=30
30×2=60

280-60=220

2×5x+2×6x=220
22x=220
x=10