Zadanie 1
Równanie x³ + 9x =0:
A. nie ma pierwiastków B. Ma jeden pierwiastek
C. ma dwa pierwiastki D. ma trzy pierwiastki

Zadanie 2
Wyróżnik Δ jest równy 0 dla trójmianu kwadratoweg0
A. y= x²+9 B. y= x² -9 C. y= x² +9x D. y= x² =9x

3

Odpowiedzi

2009-10-26T18:13:28+01:00
  • ayla
  • Początkujący
2009-10-26T18:15:26+01:00
1)
x3+9x=0
x(x2+9)=0
x=0.......lub.......x2+9=0
.............................x2=-9 sprzeczność x€ do zbioru pustego
odp B
2. A i B są poprawne
7 4 7
2009-10-26T18:18:15+01:00
Zad.1
x³+9x=0
x(x2+9)=0
x=0 ∨ x = 3 ∨ x= -3
Więc odpowiedź D jest poprawna

zad. 2
A. y= x²+9
Δ = -36

B. y= x² -9
Δ = 36

C. y= x² +9x
Δ = 77

D. y= x² =9x
Δ = 77

Czyli, żadne nie pasuje ;>
8 1 8