Wpisz:
druga faza fotosyntezy odbywa sie w....... W tej fazie nastepuje asymilacja.................W procesie tym bierze udział ..........i........... z fazy pierwszej. Powstaja..................
Pierwsza faza fotosyntezy odbywa sie w obecnosci......... Chlorofil pochłania........Pobrana .......zuzywana jest na.....czasteczki wody w wyniku czego roslina uzyskuje.....potrzebny do budowy zwiazkow organicznych oraz.....jako uboczny produkt fotosyntezy. Energia....zostaje przekształcona w energie......

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T18:31:52+01:00
Druga faza fotosyntezy odbywa się w w zielonych częściach rośliny (chloroplasty) W tej fazie następuje asymilacja dwutlenku węgla.W procesie tym bierze udział dwutlenek węgla i energia chemiczna z fazy pierwszej. Powstają cukry.
Pierwsza faza fotosyntezy odbywa się w obecności światła. Chlorofil pochłania światło. Pobrana energia zużywana jest na rozbicie cząsteczki wody w wyniku czego roślina uzyskuje wodór potrzebny do budowy związków organicznych oraz tlen jako uboczny produkt fotosyntezy. Energia słoneczna zostaje przekształcona w energie chemiczną.
3 3 3