Odpowiedzi

2010-03-18T00:43:26+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
A) diolenianu palmitynianu glicerolu
CH₂-O-(O)C₁₇H₃₃..............CH₂-OH
I..................................I
CH-O-C(O)C₁₇H₃₃ + 3H2O--->CH-OH + 2C₁₇H₃₃COOH+ C₁₅H₃₁COOH
I..................................I
CH₂-O-C(O)C₁₅H₃₁............CH₂-OH

B) oleinianu palmitynianu stearynianu glicerolu
CH₂-O-(O)C₁₇H₃₃................CH₂-OH
I....................................I..........C₁₇H₃₃COOH
CH-O-C(O)C₁₅H₃₁ + 3H2O----->CH-OH + C₁₅H₃₁COOH
I....................................I..........C₁₇H₃₅COOH
CH₂-O-C(O)C₁₇H₃₅..............CH₂-OH

Reakcja hydrolizy przebiega w obecności enzymów zwanych lipazami
3 3 3