Spośród wymienionych poniżej krain geograficznych Chin podkreśl zielonym kolorem krainy o szczególnie niekorzystnych warunkach do rozwoju gospodarki. Następnie wybierz jedną z nich i, korzystając z map tematycznych w atlasie, wykaż, że warunki środowiska naturalnego, które panują na jej obszarze nie sprzyjają rozwojowi gospodarczemu.

Kotlina Kaszgarska, Nizina Mandżurska, Kotlina Dżungarska, Kunlun, Wyżyna Tybetańska, Himalaje, Tien-szan, Nizina Chińska, Wyżyna Lessowa, Góry Południowochińskie.

...........................-............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Proszę o pomoc:]
Z góry dziękuje:]

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T18:32:04+01:00
Na zielono :
Kotlina Kaszgarska ; Kotlina Dżungarska ; Kunlun ; Tien-Szan ; Wyżyna Lessowa ; Góry Południowochińskie

Kunlun - zbudowane jest z paleozoicznych skał osadowych i metamorficznych, wypiętrzone w trakcie orogenezy alpejskiej. Złożone z równoległych do siebie mniejszych pasm rozdzielonych zapadliskami. Klimat wysokogórski, bardzo suchy. Skąpa roślinność, wieczne śniegi i lodowce powyżej 4200 m n.p.m.

261 4 261