Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T18:05:08+01:00
STACJA I - Piłat wydaje wyrok na Jezusa

Piłat musiał podjąć decyzję. Od jednego jego zdania zależał los Jezusa. Mógł Mu dać wolność lub mógł Go pozbawić życia.

Młodość to czas wchodzenia w świat odpowiedzialności. To czas dojrzewania do podjęcia wielkich decyzji, od których zależą losy nie tylko nasze, ale i wielu innych ludzi.

Naucz nas, Panie, właściwie osądzać siebie i innych.
2010-03-17T18:10:22+01:00
IV. Ofiarowanie w świątyni

Bóg chciał, by w geście ofiarowania
podała swój skarb światu.
By była wspaniałomyślna
w udzielaniu szczęścia, jakim był
Jezus.
Ona podała Zbawiciela wszystkim,
również podała mnie.
Mam przyjąć godnie i zachować.
We mnie ma mieszkać dla innych,
którzy Jego będą szukali.
Radosne ma być miejsce znalezienia
i przekazywania Jezusa Zbawiciela.
Radosnym ma być człowiek, który
może ofiarować innym Boga.