9.28
Uporządkować wszystkie jony obecne w roztworze H₃PO₄ według malejącego ich stężenia.
9.31
Obliczyć stopień dysocjacji jednowodorotlenkowej zasady w roztworze o stężeniu 0,1 mol/dm³, jeżeli stężenie molowe jonów OH⁻ wynosi 1,3 × 10⁻³ mol/dm³
9.33
Obliczyć stężenie molowe jonów potasu w 0,1-molowym roztworze siarszku potasu (α=100%)
9.38
Który roztwór zawiera więcej jonów H⁺:
a)1dm³ 0,1-molowego HF (α=15%)
b)1dm³ 0,01-molowego HCl (α=100%)


PILNE, proszę o dokładne obliczenia :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T09:19:54+01:00
9,28
dysocjacja kwasów i zasad przebiega etapami:
H₃PO₄ <==> H⁺ + H₂PO₄⁻
H₂PO₄⁻ <==> H+ + HPO₄²⁻
HPO₄²⁻ <==> H+ + PO₄³⁻

H⁺ > H₂PO₄⁻ > HPO₄²⁻ > PO₄³⁻
ponieważ kolejne stopnie dysocjacji są coraz niższe

9,31
α=Cz/Cw *100%
Cz=1,3*10⁻³
Cw=0,1
α=(1,3*10⁻³:0,1)*100%=1,3%

9,33
K₂S => 2K⁺ + S²⁻
widać że stęzenie jonów K⁺ jest 2x wyższe od wyjściowego a zatem
[K⁺]=2*0,1=0,2 mol/dm3

9,38
a)
[H⁺]=C*α
[H⁺]=0,1*0,15=0,015
b)
[H+]=C=0,01

stężenie jonów H+ jest wyższe w przypadku a)
4 4 4