Odpowiedzi

2009-10-26T18:26:24+01:00
Zad 2
Obliczamy obj. sześcianu
V = 5³= 125 cm³
Zamieniamy masę 0,25 kg=250 g, żeby wyszła ładna jednostka [g/cm³]
Ze wzoru na gęstość wynika, że gęstość = m/V
czyli gęstość= 250/125=2g/cm³

zad 3
Mamy masę 400g i gęstość 1,25g/cm³, więc przekształcamy wzór i wychodzi nam, że objętość=m/gęstość
V=400:1,25=320cm³
Jednostka tej objętości wynika z jednostek masy i gęstości.
1 5 1