Oblicz pole powierzchni graniastosłupa prostego, którego krawędź boczna ma 20 cm, a podstawa jest:
a) trójkątem równoramiennym o bokach 5 cm, 5 cm i 6 cm,
b) trapezem równoramiennym o bokach 10 cm, 6 cm, 4cm i 4 cm,
c) rombem o przekątnych 12 cm i 16 cm
d) trapezem równoramiennym o podstawach 3 cm i 9 cm oraz wysokości 4 cm.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T18:26:31+01:00
A)
Pc=2*½ Pp + Pb
Pc=2* ( a *h) : 2 + Pb

h²+3²=5²
h²=16
h=√16
h=4

Pc=6*4+20*16
Pc=24cm² + 320cm²
Pc=344cm²

b) Pc= 2* ½ (a+b) * h

x²+2²=4²
x²=12
x=2√3

Pc= (6+10) * 2√3 + 20 * 24
Pc= 32 √3 + 480 cm²

c) x²= 6² + 8²
x²= 36+64
x²=100
x=10cm

Pc= 2*½ (e*f) +20* 40
Pc= 12*16 +800
Pc=992cm²

d) x²=3²+4²
x²= 9+16
x=√25
x=5cm

Pc= (3+9) *4 +20 *22
Pc= 48 +440
Pc + 488cm²
2010-03-17T18:55:13+01:00
A) pp 2x(5x6:2)=2x15=30cm (kwadratowe) Pb 2x(5x20)=200cm 200+(6x20)=380cm(k.)
PC= 30+380=410 cm(k.)
b) pp 2x(10+6x4:2)=2x32=64k. Pb 20x10=200 6x20=120 2x(20x4)=160
200+120+160=480cm(k.) PC 64+480= 544cm (k.)
c)pp 2x(12x16:2)=2x96=192cm(k) Pb 16:2=8 4x(8x20)=4x160=640(k.)
PC 192+640=832 cm(k.)
d)pp 2x(12x4:2)=2x24=48cm(k.) Pb 2x(20x5)=200 3x20=60 20x9=180
200+60+180=440cm(k.) PC 48+440=488cm(k.)