Odpowiedzi

2010-03-17T18:13:14+01:00
Obowiązki jego mają charakter otwarty:
-przestrzeganie konstytucji i innych przepisów prawnych,
-chronienie interesów państwa oraz praw człowieka i obywatela,
-racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi,
-rzetelne i bezstronne, sprawne i terminowe wykonywanie powierzonych zadań, -dochowywanie tajemnicy ustawowo chronionej.

Uznając, że członek korpusu służby cywilnej nie może kierować się interesem jednostkowym lub grupowym, pracownicy służby cywilnej mają zakaz manifestowania poglądów politycznych oraz uczestniczenia w strajku lub akcji protestacyjnej zakłócającej normalną pracę urzędu.
2 3 2
2010-03-17T18:15:19+01:00
10.Korpus służby cywilnej w Polsce-tworzą pracownicy zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych w:
-Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
-urzędach ministrów i przewodniczących komitetów wchodzących w skład RM oraz urzędach centralnych,
-urzędach wojewódzkich i innych urzędach stanowiących aparat pomocniczy,
-Rządowym Centrum Studiów Strategicznych.
-komendach, inspektoratach.

11.Szef Służby Cywilnej- jest centralnym organem adm. rządowej właściwym w sprawach służby cywilnej w zakresie ustalonym ustawą. Podlega on Prezesowi RM. Powołuje go Prezes RM po osiągnięciu opinii Rady Służby Cywilnej na 5 letnią kadencję od dnia powołania.
Kadencja wygasa w razie jego śmierci lub odwołania.
Do zadań Szefa zalicza się: czuwanie nad przestrzeganiem sł.cyw., kierowanie procesem zarządzania kadrami w sł.cyw., gromadzenie informacji o korpusie sł.cyw., planowanie i nadzorowanie wykorzystanych środków, organizowanie i planowanie konkursów na wyższe stanowiska.
2 1 2
2010-03-17T18:36:49+01:00
Obowiązki jego mają charakter otwarty:
-przestrzeganie konstytucji i innych przepisów prawnych,
-chronienie interesów państwa oraz praw człowieka i obywatela,
-racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi,
-rzetelne i bezstronne, sprawne i terminowe wykonywanie powierzonych zadań, -dochowywanie tajemnicy ustawowo chronionej.

Uznając, że członek korpusu służby cywilnej nie może kierować się interesem jednostkowym lub grupowym, pracownicy służby cywilnej mają zakaz manifestowania poglądów politycznych oraz uczestniczenia w strajku lub akcji protestacyjnej zakłócającej normalną pracę urzędu.
4 3 4