Odpowiedzi

2010-04-10T20:52:54+02:00
Mojżesz urodził się w Egipcie w czasach ucisku Izraela. Wychowywał się na dworze faraona, u siostry władcy, piastowany przez Izraelitkę, która w rzeczywistości była jego matką. Po zabójstwie Egipcjanina uciekł do Madian, gdzie się ożenił z córką kapłana Jetry, Seforą. Na górze Syjon (Horeb) Bóg (Jahwe) objawił się Mojżeszowi w krzaku gorejącym i powierzył mu zadanie wyprowadzenia ludu izraelskiego z niewoli egipskiej. Mojżesz poprowadził Izraelitów przez Synaj - półwysep z masywem górskim, położony między Zatoką Sueską a zatoką Akaba. Przejściu temu towarzyszyły liczne cuda: plagi spadające na faraona, rozstąpienie się Morza Czerwonego, cudowne zesłanie pożywienia (manna z nieba). Na górze Synaj Mojżesz otrzymał od Boga tablice z dziesięciorgiem przykazań, zwanych dekalogiem. Było to równoznaczne z zawarciem przymierza Boga z Izraelitami i uczynienia ich swym ludem.