Odpowiedzi

2010-03-17T20:33:41+01:00
Zdaje mi się, że to tak:
Pod pojęciem lokalizacji należy rozumieć "umiejscowienie wielkości i rodzaju działalności gospodarczej, obiektu lub zespołu obiektów, w określonym obszarze" [Budner, 2004, s. 23]. Termin lokalizacja jest bardzo szeroki i może być używany w aspekcie statycznym, jako pewien określony stan oraz w aspekcie dynamicznym, jako proces przestrzenny