Podstawą graniastosłupa prostego jest romb o przekątnych równych 6 cm i 8 cm. Oblicz pole powierzchni tego graniastosłupa, wiedząc, że krawędź jego podstawy ma 5 cm, a wysokość jest trze razy od niej dłuższa.

Proszę jak najszybciej i z obliczeniami! Dam Naj!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • hels
  • Rozwiązujący
2010-03-17T18:22:42+01:00
D₁=6cm
d₂=8cm
a=5cm
H=3a=3 x 5cm= 15cm

Pc=2Pp+Pb
Pp= ½ x d₁ x d₂
Pp= ½ x 6cm x 8cm
Pp= 3cm x 8cm
Pp= 24cm²

Pb=4 x (a x H )
Pb=4 x (5cm x 15cm)
Pb=4 x 75cm²
Pb= 300cm²

Pc= 2 x 24cm² + 300cm²
Pc= 48cm² + 300cm²
Pc= 348cm²
1 5 1