Proszę o Jak Najszybsze rozwiązanie
Zadania mają być z jedną niewiadomą !!!

Zad.1
Dłuższy bok prostokąta ma 8cm.Gdyby bok ten skrócono, o 2 cm,a bok krótszy powiększono o 1cm, to pole prostokąta nie zmieniłoby się. Oblicz długość boków krótszego i pole tego prostokąta.

Zad.2
Kwotę 780 zł wpłacono banknotami 50 zł i 20 zł przy czym pierwszych banknotów było o 4 mniej niż drugich. Ile było banknotów każdego rodzaju ?1

Odpowiedzi

2010-03-20T10:49:32+01:00
Zad.1
Dłuższy bok prostokąta ma 8cm.Gdyby bok ten skrócono, o 2 cm,a bok krótszy powiększono o 1cm, to pole prostokąta nie zmieniłoby się. Oblicz długość boków krótszego i pole tego prostokąta
x-kr. bok
8x=(8-2)*(x+1)
8x=6x-6
2x=6
x=3
P=3*8=24
Zad.2
Kwotę 780 zł wpłacono banknotami 50 zł i 20 zł przy czym pierwszych banknotów było o 4 mniej niż drugich. Ile było banknotów każdego rodzaju ?
50x+20y=780
x=y-4

50(y-4)+20y=780
x=y-4

50y-200+20y=780
x=y-4

70y=980
x=y-4

y=14
x=10

10*50=500
14*20=280

500+280=780