9.28
Uporządkować wszystkie jony obecne w roztworze H₃PO₄ według malejącego ich stężenia.
9.31
Obliczyć stopień dysocjacji jednowodorotlenkowej zasady w roztworze o stężeniu 0,1 mol/dm³, jeżeli stężenie molowe jonów OH⁻ wynosi 1,3 × 10⁻³ mol/dm³
9.33
Obliczyć stężenie molowe jonów potasu w 0,1-molowym roztworze siarszku potasu (α=100%)
9.38
Który roztwór zawiera więcej jonów H⁺:
a)1dm³ 0,1-molowego HF (α=15%)
b)1dm³ 0,01-molowego HCl (α=100%)


PILNE, proszę o dokładne obliczenia :) SAME ODPOWIEDZI ZGŁASZAM DO USUNIĘCIA!!!!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T23:56:47+01:00
9.28
H₃PO₄ -> H⁺ + H₂PO₄⁻
H₂PO₄⁻ -> H⁺ + HPO₄²⁻
HPO₄²⁻ -> H⁺ + PO₄³⁻

tak więc: PO₄³⁻<HPO₄²⁻<H₂PO₄⁻<H⁺


9.31
C=0,1 mol/dm³
[OH⁻]=1,3 × 10⁻³ mol/dm³
[OH⁻]=C×α
α=[OH⁻]÷C= 1,3 × 10⁻³ mol/dm³÷0,1 mol/dm³=1,3 × 10⁻²= 0,013


9.33
K₂S -> 2K⁺ + S²⁻
α=100%=1
C=0,1 mol/dm³
[S²⁻]=0,1×1=0,1 mol/dm³
[K⁺]=2×[S²⁻]=2×0,1=0,2 mol/dm³


9.38
HF ->H⁺ + F⁻
C=0,1 mol/dm³ α=0,15
[H⁺]=0,1×0,15=0,015 mol/dm³

HCl -> H⁺ + Cl⁻
C=0,01 mol/dm³ α=1
[H⁺]=0,01×1=0,01 mol/dm³

HCl zawiera więcej jonów H⁺


Mam nadzieję, że pomogłam :) Jeśli dostałabym naj, to byłoby mi bardzo miło :) Pozdrawiam
1 5 1