1.. Wyjaśnij pojęcia:
a) allel dominujący, cecha dominująca,
b) aliel recesywny, cecha recesywna.

2.Allel warunkujący czarna sierść królików dominuje nad allelem barwy białej. Krzyżowano ze sobą osobniki homozygotycznymi o czarnej sierści z osobnikami homozygotycznymi o sierści biatej. Podaj:
a) genotyp rodziców (zapisz go. stosując symbole literowe)
b) genotyp i fenotyp potomstwa.
Wyjaśnij wynik tej krzyżówki.

1

Odpowiedzi

2010-03-17T18:38:01+01:00
1. a) allel dominujący określa cechę która jest "silniejsza", dominująca. określa się go za pomocą dużej litery, np. A - ciemne włosy
b)allel recesywny określa cechę która jest "słabsza", określa się go małą literą, np. a-włosy blond
2. A - sierść czarna
a-sierść biała
a) P: genotypy: AA x aa
b) F1:
...I A I A
a I Aa I Aa
a I Aa I Aa
Genotyp: Aa
Fenotyp: tylko czarne
Po skrzyżowaniu ze sobą osobnika homozygotycznego o czarnej sierści z osobnikiem homozygotycznym o sierści białej, powstaną jedynie osobniki o czarnej sierści ponieważ każdy osobnik będzie miał jeden allel dominujący, będą one heterozygotami.
21 3 21