W każdym zadaniu chodzi o czas future simple.
Zadanie 1. Zaproponuj pomoc. Za każdym razem wykorzystaj inny czasownik z ramki mi własne pomysły.
Ramka:
Show (2x) carry, clean,help,look for, pay

1. My bag is very heavy.
...............
2.I want to go to the cinema but I'm broke.
.......................
3.I can't find my keys.
........................
4.I can't understand my homework.
........................
5. My room is a mess.
.......................
Zadanie 2.
Napisz dialogi, na podstawie reguły.
Reguła:
A: Ask about the problem
B: Explain the problem.
A: Offer to help.
B: Accept or reject the offer.
1.I feel sick. (call a doctor)
2.We're lost. (give you my map.)
3.Look! The window's broken. (call the police)
4.There's a lion! (give it a sandwich)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T18:45:01+01:00
1. Will I help you with your bag?/ I will help you with your bag.
(czy mogę tobie pomóc z twoją torbą?/ ja pomogę tobie z twoją torbą)
2. I will pay for you. (ja zapłacę za ciebie)
3. I will look for those keys / I will be looking for...
(Ja znajdę te klucze)
4. I will be able to help you with your homework/ I will can help you with your homework.(ja będę mógł pomóc tobie.../Ja pomoge tobie...)
5.I will clean your room (ja posprzątam twój pokój)