1 Które dwa z podanych prostokątów są podobne ?
(rys.1 w załącznikach )
2.Trójkąty ABC i DEF sa jednakowe. Środkiem jednokładności jest
(rys.2 w załącznikach )
3.Sprawdź czy odc. DE i CB przedstawione na rys. są równoległe
(rys.3 w załącznikach )
4.Dwa poniżej trójkąty są podobne.Oblicz ich obwody
(rys.4 w załącznikach )
5.Jak ąśrednicę ma okrąg narysowany poniżej,
(rys.5 w załącznikach )


Daje 80 !!!! =)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T18:39:10+01:00
1. trójkąt f i h
2. dwusieczna kąta : b
4. 10 = 2a
a = 5
Obw. 10+6+5= 21 j

tylko tyle udało mi się rozwiązać, bo rysunki są trochę nie wyraźne
1 5 1