Przyjmijmy, że komórka plastra budowanego przez pszczoły ma kształt graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego, którego krawędź podstawy ma długośc 3mm, a wysokośc 12mm. Oblicz objętośc jednej komórki. Czy wystarczy opróżnic 3000 komórek pełnych miodu, by napełnic litorwy słój?

Prosze o rozwiązanie tego zadania i odpowiedź do niego zadanie potrzebuje na jutro !!

3

Odpowiedzi

2010-03-17T18:30:50+01:00
Napewno sie nie zmieści.
Robiliśmy to dzisiaj tylko ze nie mam działań
2010-03-17T18:31:15+01:00
Pole podstawy:
Pp = 6 * 0,25a²√3 = 6 * 0,25 * 3² * √3 = 13,5√3 [mm²]
H = 12 mm

Objętość jednej komórki:
V₁ = Pp * H = 13,5√3 * 12 = 162√3 [mm³]

Objętość 3000 komórek:
V₂ = 3000 * 162√3 = 486 000√3 [mm³]

Zamiana jednostek:
1 l = 1 dm³
1 dm = 10 cm
1 cm = 10 mm
1 dm = 100 mm
1 dm³ = 1000 000 mm³
1 mm³ = 1:1000 000 dm³

486 000√3 = 841776,69
841776,69 mm³ = 0,84 dm³ = 0,84 l
2010-03-17T18:32:42+01:00
P trojkata akwadrat pierwiastka z 3 na 4

pole calosci podstawz szrsciokata razy wysokosc i razy 3000

nie starczy