Odpowiedzi

2010-03-17T18:40:47+01:00
A) 3x - 2 musi być różne od zera, ponieważ nie można dzielić przez zero, tak więc:

3x-2 ≠ 0
3x ≠ 2
x ≠ ⅔

czyli dziedziną są wszystkie liczby rzeczywiste prócz ⅔, a zapis tego wygląda tak:

D = R \ {⅔}

D - dziedzina
R - liczby rzeczywiste

b) to co jest pod pierwiastkiem, czyli 5x + 1 musi być większe bądź równe zero, ponieważ nie można wyciągnąć pierwiastka z liczby ujemnej! tak więc:

5x + 1 ≥ 0
5x ≥ -1
x ≥ -⅕

Dziedziną będą wszystkie liczby występujące (na osi) za -⅕, bo muszą być od niej większe oraz sama liczba -⅕, bo ma być większe bądź RÓWNE! a wyglądać to będzie tak:

D = <-⅕; ∞)

D - dziedzina
< - zbiór zamknięty
) - zbiór otwarty
23 4 23