Jaka jest pojemność (w litrach) naczynia w kształcie graniastosłupa, którego wysokość ma 20cm a podstawą jest
A) prostokąt o bokach długości 12 cm i 0,8 dm
B) trójkąt o podstawie 2,5 dm i wysokości 1,6 dm
C)równoległobok o wymiarach 1,5 a wys 8 cm
D)kwadrat o boku 4,5 cm
E)romb o przekątnych 60mm i 85 mm

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T18:40:03+01:00
1 l = 1 dm³
a)
a - długość podstawy = 12 cm = 1,2 dm
b - szerokość podstawy = 0,8 dm
H - wysokość graniastosłupa = 20 cm = 2 dm
V = abH = 1,2 razy 0,8 razy 2 = 1,92 dm³ = 1,92 l
b)
a - podstawa trójkąta = 2,5 dm
h - wysokość trójkąta = 1,6 dm
H - wysokość graniastosłupa = 2 dm
V = ah/2 razy H= 2,5 razy 1,6/2 razy 2 = 2,5 razy 0,8 razy 2 = 4 dm³ = 4 l
c)
a - podstawa równoległoboku = 1,5 dm
h - wysokość równolegloboku = 8 cm = 0,8 dm
H - wysokość graniastoslupa = 2 dm
V = ahH = 1,5 razy 0,8 razy 2 = 2,4 dm³ = 2,4 l
d)
a - bok kwadratu = 4,5 cm = 0,45 dm
H - wysokość graniastosłupa = 2 dm
V = a²H = 0,405 dm³ = 0,405 l
e)
d1 - przekątna = 60 mm = 6 cm = 0,6 dm
d2 - przekątna = 85 mm = 8,5 cm = 0,85 dm
H - wysokość graniastosłupa = 2 dm
V = d1d2/2 razy H = 0,51 dm³ = 0,51 l
22 4 22
2010-03-17T18:45:37+01:00
1l = 1 000cm³
a)
a=12cm
b=0,8dm=8cm
H=20cm
V=Pp*H
V=12*8*20
V=1920cm³=1,92 l
b)
a*2,5 dm=25 cm
h=1,6 dm=16 cm
H=20cm
V=1/2*25*16*20
V=4 000cm³=4 l
c)
a=1,5 ?
h=8 cm
H=20
V=a*h*H
d)
a=4,5cm
H=20cm
V=4,5*4,5*20
V=405 cm³ = 0,405 l
e)
e=60mm=6cm
f=85mm=8,5cm
H=20cm
V=1/2*6*8,5*20
V=510cm³ = 0,51 l
1 5 1