Odpowiedzi

2010-03-17T18:37:09+01:00
1. System bankowy rozumiany jest zwykle jako całokształt instytucji bankowych, a także normy określające wzajemne powiązania i stosunki z otoczeniem. Warunkiem istnienia systemu bankowego jest taki rozwój banków, a także rynków finansowych, który pozwoli na ustalenie zasad struktury tego systemu.
2. Rola:
- emisja pieniądza
- zapewnienie bezpieczeństwa depozytów zgromadzonych w bankach
- prowadzi rachunki bankowe rządu i centralnych instytucji państwowych
- działalność statystyczna
- analiza i badania ekonomiczne
3. Sławomir Skrzypek