Odpowiedzi

2010-03-19T11:05:58+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Reakcja strąceniowa - jest to reakcja, w której następuje wytrącanie osadu substancji trudnorozpuszczalnej, np. w reakcji:
a) kwasu i soli:
HCl + Ag NO3------>AgCl(osad) + HNO3
H(+) + Cl(-) + Ag(+) +NO3(-)------>AgCl(osad) + H(+) +NO3(-)
Ag(+) + Cl(-)------>AgCl(osad)

b) zasady i soli:
2NaOH + CuSO4------>Cu(OH)2(osad) + Na2SO4
2Na(+) + 2OH(-) + Cu(2+) + SO4(2-)------>Cu(OH)2(osad) + 2Na(+) + SO4(2-)
Cu(2+) + 2OH(-)------>Cu(OH)2(osad)

c) dwóch soli:
CaCl2 + Na2CO3------>CaCO3 (osad) + 2NaCl
Ca(2+) + 2Cl(-) + 2Na(+) + CO3(2-)------>CaCO3 (osad) + 2Na(+) + 2Cl(-)
Ca(2+) + CO3(2-)------>CaCO3 (osad)