Odpowiedzi

2010-03-17T22:24:16+01:00
V=a×b×c
a=5
b=5
c=5
V=5×5×5
V=125