POMOCY!!!

Napisz wzory elektronowe i struktualne oraz okresl rodzaj wiązań w cząsteczkach:
a)tlenu O2(dwójka na dole)
b)bromu Br2(dwójka na dole)
c)tlenku chloru (I) Cl2(dwójka na dole)O
d)tlenku krzemu (IV) SiO2(dwójka na dole)
e) chlorku magnezu MgCl2(dwójka na dole)
f) florku glinu AlF3(trójka na dole)

1

Odpowiedzi

2010-03-23T14:35:37+01:00
Mogę ci napisac wzory strukturalne ( elektronowe juz troche zapomniałam ) :
tlen O=O
BR-BR
CL-O-CL
O=SI=o
CL -MG- CL
f-AL-F
.. |
.. F