Oblicz pole powierzchni bocznej graniastosłupa o podstawie rombu,jeżeli przekątne podstawy wynoszą 6cm i 8cm, a pole powierzchni całkowitej jest równa 248cm kwadratowych. Oblicz krawędż podstawy tego graniastosłupa ,jeżeli wysokość bryły wynosi 10cm.POMOCY!!!!!!!!!

1

Odpowiedzi

  • hels
  • Rozwiązujący
2010-03-17T18:43:51+01:00
D₁= 6cm
d₂= 8cm
Pc= 248cm²
H=10cm

Pc=2Pp + Pb

Pp= ½ x d₁ x d₂
Pp=½ 6cm x 8cm
Pp= 3cm x 8cm
Pp= 24cm²

248cm²= 2 x 24cm² + Pb
248cm²= 48cm² +Pb
Pb= 248cm² - 48cm²
Pb= 200cm²

Pb= 4 x a x H
200cm²= 4 x a x 10cm
200cm²= 40cm x a //40cm
a= 5cm