Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T20:46:43+01:00
A)mrówczanu metylu
HCOOCH3 -> HCOOH + CH3OH
b)octanu butylu -> CH3COOC4H9 -> CH3COOH + C4H9OH
c)tripalmitynianu gliceryny -> (C15H31COO)3C3H5 -> C3H5(OH)3 + 3C15H31COOH
5 5 5