Odpowiedzi

2010-03-17T18:55:25+01:00
NaCl→Na⁺ + Cl⁻
K₂SO₄→2K⁺ + SO₄²⁻
MgSO₄→Mg²⁺ + SO₄²⁻
Sn₃(PO₄)₂→3Sn²⁺ + 2PO₄³⁻
CuBr₂→Cu²⁺ + 2Br⁻