Odpowiedzi

2010-03-20T10:36:28+01:00
Góry Świętokrzyskie - cześć wyżyny Kielecko-Sandomierskiej. Razem z Sudetami stanowią najstarsze pasmo górskie w Polsce.
Wyżyna Kielecko-Sandomierska:
Budowa: skały osadowe (paleozoiczne i mezozoiczne).
Występowanie: wapienie, piaskowce, zlepieńce.
Najwyższa część: Góry Świętokrzyskie - stare góry fałdowe, (kaledońskie i hercyńskie ruchy górotwórcze).
Szczyt: Łysica - 612m n.p.m.
Gleby: czarnoziemy rozwinięte na lessach, gleby brunatne, rędziny.
Pasy kotlin:
- pas pobrzeży
- pas pojezierzy
- pas nizin środkowopolskich
- pas wyżyn i starych gór (Sudety i Przedgórze,Góry Świętokrzyskie i wyżyny)
- pas kotlin podgórskich (Podkarpackie)
- pas młodych gór (Karpaty)
Pas gór w Polsce ciągnie się na południu kraju od Nysy Łużyckiej na zachodzie po Przełęcz Użocką na wschodzie. Tworzą go dwa łańcuchy górskie: Sudety i Karpaty.