Zad.1
Rozwiąż równania:
x³ + 2x² - 3x = 0
x⁴ - 3x³ - 10x² = 0

Zad.2
Dane są wielomiany: W(x) = 2x³ + x² - 3x + 1 i P(x) = x - 1
Wyznacz:
a) W(x) + 2P(x) =
b) 3W(x) - P(x) =
c) W(x) × P(x) =
d) W(x) ÷ P(x) =

Zad.3
Rozwiązać równanie:
12 kreska ułamkowa i pod spodem 1 - 9x² = 1 - 3x kreska ułamkowa i pod spodem 1 + 3x + 1 + 3x kreska ułamkowa i pod spodem 3x - 1

PROSZĘ O ROZWIĄZANIE

1

Odpowiedzi

2010-03-17T19:06:37+01:00
Zad.1
Rozwiąż równania:
x³ + 2x² - 3x = 0
x(x²+2x-3)=0
x=0 x²+2x-3=0 a-1 b=2 c=-3 delta=b²-4ac= (2)²-4*1*(-3)=4+12=16 delta=4
xjeden=-2-4
----- =-3
2
xdwa=-2+4
------ =1
2

x⁴ - 3x³ - 10x² = 0
- 3x³ - 10x² +x⁴=0

a=-3 b=-10 c=1 delta=(-10)²-4*(-3)*1=100+12=112 delta=