Zad. 4
Na podstawie podanych informacji napisz wzór sumaryczny i strukturalny związku.
- jego wodny roztwór barwi lakmus na czerwono;
- liczba atomów wodoru w tym związku jest równa wartościowości wapnia;
- liczba atomów tlenu w tym związku jest równa liczbie atomów tlenu w cząsteczce ozonu
- niemetal, od którego wywodzi się nazwa tego związku leży w drugim okresie układu okresowego;

Zad.5
Które z podanych niżej substancji reagują z sobą?
Napisz odpowiednie równania reakcji.
Substancje: woda, siarka, tlen, tlenek miedzi (II), sód, wodór, tlenek potasu, tlenek siarki(IV)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T19:00:26+01:00
Odp.
-jest to kwas;
-atom Ca w związkach chemicznych jest (II) wartościowy,dwa atomy H;
-ozon O3-trzy atomy tlenu O;
-II okres C,to spełnia warunki ;
Ten kwas to nietrwały kwas węglowy:
H2CO3.
Zad.2
1.S+O2=SO2;
2.2Na+2H2O=2NaOH+H2;
3.2Na+S=Na2S;
4.K2O+H2O=2KOH;
5.SO2+H2O=H2SO3;
6.CuO+H2=Cu+H2O;
7.2H2+O2=2H2O;
8.4Na+O2=2Na2O.
Chyba wszystkie równania reakcji.