Dowiedz się i napisz jakie prawa przysługują konsumentowi kiedy kupiony przez niego towar ma wady lub jest przeterminowany. Do kogo należy się zwrócić jeśli sprzedawca odmawia przyjęcia towaru i zwrotu pieniędzy??


Jakie są warunki odstąpienia od umowy??

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T10:11:36+01:00
JAKIE PRAWA MA KAŻDY KONSUMENT?
Konsument ma prawo mówić „nie”. Nie bójcie się Państwo korzystać z tego
prawa, nie musicie godzić się na każdą złożoną przez sprzedawcę propozycję.
Warto jest także zadawać pytania. Informacje o towarach i usługach zaczerpnięte
z reklam i od sprzedawców mozna zweryfikować w innych źródłach, np.
u innych konsumentów lub w organizacji konsumenckiej.
Konsument ma prawo oczekiwać, że
każdy kupowany przez niego towar
będzie zgodny z umową co najmniej
przez 2 lata, począwszy od daty zakupu.
To oznacza, że towar (tak telewizor,
jak i buty) powinien mieć cechy,
o których zapewniał nas sprzedawca i
powinien nadawać się do normalnego
użytku. Jeśli tak nie jest - konsument
ma prawo złożyć reklamację wadliwego
towaru do sprzedawcy. Aby to
zrobić, konsument nie potrzebuje gwarancji,
wystarczy, że posiada dowód zakupu (np. paragon). Reklamację należy
złożyć u sprzedawcy w ciągu dwóch miesięcy od momentu stwierdzenia niezgodności
towaru z umową.
Jeżeli zakupiony towar jest wadliwy (niezgodny z umową), konsument ma prawo
żądać od sprzedawcy jego naprawy lub wymiany, czyli wydania nowego towaru.
Wybór należy do Państwa, a nie do sprzedawcy. W piśmie reklamacyjnym
należy wyraźnie określić swoje żądanie. Przy spełnieniu określonych warunków
można także żądać obniżenia ceny, ewentualnie odstąpić od umowy.
Jeśli udzielona została gwarancja, konsument ma prawo z niej skorzystać. To
znaczy, że to Państwo decydujecie, czy chcecie skorzystać z gwarancji i złożyć
reklamację w miejscu wskazanym w karcie gwarancyjnej. Jeśli nie macie pewności,
czy warunki gwarancji są korzystne, możecie Państwo złożyć reklamację
do sprzedawcy, nie z tytułu gwarancji, ale - jak to się określa w prawie - z tytułu
niezgodności towaru z umową. Sprzedawca nie może w tej sytuacji odsyłać Państwa
do serwisu bez Panstwa zgody. Ponieważ sprzedawcą jest każda osoba obsługująca
klientów w sklepie, nieobecność kierownika czy właściciela sklepu nie
może być przyczyną odmowy przyjęcia reklamacji.
Nie istnieją żadne ogólne (polskie bądź europejskie) przepisy mówiące o tym,
jakie prawa konsumenta wynikają z gwarancji. Te prawa określa gwarant w do-
2
kumencie gwarancyjnym (w karcie gwarancyjnej). Gwarancja jest korzystna dla
konsumenta, jeśli udzielono jej na czas dłuższy niż dwa lata, bo przedłuża okres
ochrony wynikający z przepisów prawa.
Żywność też można reklamować. Reklamację składa się w ciągu trzech dni od
dnia zakupu artykułu spożywczego, który sprzedawany był luzem. Natomiast
żywność paczkowaną można reklamować w ciągu trzech dni od otwarcia opakowania
– pod warunkiem, że nie upłynął jeszcze termin jej przydatności do spożycia
określony na etykiecie.
Pamiętajcie Państwo, że jeśli kupicie towar od akwizytora podczas prezentacji,
która nie odbywa się w sklepie, macie prawo odstąpić od umowy (to znaczy zwrócić
towar i odzyskać pieniądze) w ciągu 10 dni od daty zakupu. Podobnie, kupując
przez Internet albo z katalogu wysyłkowego - konsument zyskuje czas do
namysłu i w ciągu 10 dni od otrzymania towaru może się rozmyślić i zrezygnować
z zakupu. Od umowy odstępuje się poprzez złożenie przedsiębiorcy takiego
oświadczenia na piśmie. Wystarczy we wskazanym powyżej terminie wysłać
oświadczenie do przedsiębiorcy, najlepiej listem poleconym.
Po zawarciu umowy jej warunki obowiązują obie strony. Zmiana warunków
umowy proponowana przez przedsiębiorcę wymaga zgody konsumenta. Dlatego,
jeśli np. po wykupieniu wycieczki biuro podróży nagle podwyższa jej cenę,
macie Państwo prawo nie zgodzić się na to, odstąpić od umowy i odzyskać wpłacone
pieniądze. Najbezpieczniej od umowy odstąpić, kierując do przedsiębiorcy
oświadczenie na piśmie.
Konsument ma prawo żądać, aby
wszystkie obietnice składane przez
przedsiębiorcę przed zawarciem
umowy były spełnione. Jeśli więc
okaże się, że pokazywany w folderze
biura podróży hotel zmienił się w
schronisko, a droga nad morze jest kilkakrotnie
dłuższa niż zapowiadał katalog,
to znaczy, że biuro podróży nie
wykonuje umowy (w stosunku do jej
treści, katalogu). Wyjeżdżając, warto
zabrać umowę, a reklamację złożyć na
piśmie w terminie wskazanym w umowie, najlepiej do przedstawiciela danego
biura podróży.
3
JAKIE OBOWIĄZKI MA KAŻDY SPRZEDAWCA?
Sprzedawca nie ma obowiązku przyjąć kupionej przez konsumenta rzeczy (bez
względu na to, czy jest używana, czy nie), jeśli nie posiada ona żadnej wady i jest
zgodna z zawartą umową.
Nietrafione zakupy można zwrócić do sklepu, jeśli:
_ wcześniej umówiliśmy się ze sprzedawcą, że będzie taka możliwość,
_ towar nie był używany.
Sprzedawca ma obowiązek udzielić Państwu jasnych, zrozumiałych i niewprowadzających
w błąd informacji. Obowiązkiem sprzedawcy jest także wydanie Państwu
instrukcji obsługi w języku polskim oraz wszystkich elementów wyposażenia towaru.
Sprzedawca musi podać konsumentowi ostateczną cenę produktu, zawierającą
wszystkie podatki i obciążenia. Cena podana na towarze lub na półce nie może być
podwyższana przy kasie.
Towary w sklepie muszą być odpowiednio oznakowane nie tylko ceną. Na etykiecie
muszą się znaleźć informacje w języku polskim. W przypadku artykułów żywnościowych
- konieczne jest wskazanie terminu ich przydatności do spożycia, a żaden
produkt nie może być sprzedawany po upływie tego terminu. W przypadku zabawek
- konieczne jest podanie informacji o wieku dzieci, dla których przeznaczona jest zabawka.
Do obowiązków sprzedawcy należy zapewnienie w miejscu sprzedaży odpowiednich
warunków do sprawdzania jakości i kompletności towaru oraz jego funkcjonowania.
JAK DBAĆ O SWOJE FINANSE?
Jeśli decydujecie się Państwo na zakup, któremu towarzyszy umowa kredytowa, dokładnie
zapoznajcie się z warunkami kredytu i porównajcie je z kosztami innego sposobu
pozyskania pieniędzy na ten zakup. Pamiętajcie też, że z umowy o kredyt
konsumencki można się wycofać w ciągu 10 dni. W takim przypadku należy poinformować
o rezygnacji zarówno podmiot, który udzielił kredytu (kredytodawcę),
jak i sprzedawcę.
Kredytodawca, który żąda wpłaty jakiejkolwiek, nawet symbolicznej kwoty przed zawarciem
umowy, bądź uzależnia wypłatę środków od uiszczenia przez konsumenta
opłaty oraz taki, który unika podania pełnych danych o sobie, jest niewiarygodny
i działa niezgodnie z prawem.
Uważajcie Państwo na oferty łatwych i szybkich pożyczek „0%”, udzielanych ”bez
zbędnych formalności” czy „bez zabezpieczeń”. Takie oferty okazują się na ogół bardzo
kosztowne, bo chociaż oprocentowanie jest zachęcające, trzeba opłacać nieproporcjonalnie
wysokie koszty dodatkowe, opłaty manipulacyjne, prowizje itp.
Poręczenie kredytu zaciąganego przez członka rodziny lub znajomego nie jest tylko
4
formalnością. Poręczyciel kredytu także odpowiada
za jego spłatę. Składając poręczenie,
warto się dobrze zastanowić, jakie
zobowiązania na siebie przyjmujemy.
Nie podpisujcie Państwo żadnych nie wypełnionych
druczków. Często do umowy na
zakup towaru w czasie prezentacji dołączona
jest umowa kredytowa.
Dbając o swoje finanse, nie płaćcie Państwo
z góry za niewykonane usługi lub niedostarczone
towary, bo odzyskanie zapłaconych
pieniędzy, jeśli usługa będzie źle wykonana, może być bardzo trudne.
UWAGA NA ”PROMOCJE”, ”SPECJALNE OKAZJE”
I ” CUDOWNE PRODUKTY”.
Szczególną ostrożność należy zachować, kiedy akwizytor puka do Państwa drzwi lub
w czasie wycieczki organizatorzy zaproszą Państwa na prezentację cudownego urządzenia.
To może zaskoczyć każdego i łatwo wtedy o pochopną decyzję. Sprawdźcie
Państwo spokojnie, czy dany produkt jest dostępny w sklepach i ile kosztuje. A akwizytora
poproście, żeby przyszedł za kilka dni - wtedy pozna Państwa decyzję.
Nie należy wpuszczać do mieszkania nikogo bez wylegitymowania go. Akwizytor powinien
się przedstawić, tzn. pokazać identyfikator ze swoim nazwiskiem oraz z nazwą,
adresem i telefonem firmy.
Podczas wycieczki, np. do miejsca kultu religijnego, możecie Państwo być zaproszeni
na prezentację różnych towarów. Organizatorzy zwykle twierdzą, że to pokaz
specjalnie dla Państwa przygotowany, a ceny są promocyjne i ważne tylko dzisiaj.
Nie czujcie się Państwo zobowiązani do rewanżu za miłą i tanią wycieczkę, nie kupujcie
rzeczy, które nie są Wam potrzebne, są natomiast bardzo drogie, a często połączone
z kredytem.
Jeśli dzwoni do Państwa ktoś z propozycją skorzystania z „wyjątkowej” oferty, poproście,
by najpierw przesłał warunki umowy na piśmie. Nigdy nie dajcie się Państwo
namówić na zawarcie umowy przez telefon! Jeśli telemarketer jest natarczywy, po
prostu zakończcie rozmowę i odłóżcie słuchawkę.
Akwizytorzy i telemarketerzy są specjalnie szkoleni, żeby przekonać każdego do natychmiastowego
i nieprzemyślanego zakupu. Najbardziej podejrzane argumenty
sprzedawców:
_ Dostaniecie Państwo coś za darmo - prawdopodobnienie dostaniecie nic.
_ Tylko dzisiaj! - jeśli coś można kupić dziś, z pewnością nie zniknie do jutra.
_ Wygrali Państwo nagrodę! - a przecież nigdy nie braliście udziału w loterii czykonkursie.
5
Prawdziwa promocja to rzadkość. Często cena towaru ”promocyjnego” nie jest niższa,
niż przed ogłoszeniem ”promocji”. Ponadto zdarza się, że jako ”promocyjne”
sprzedawane są artykuły, których termin przydatności do spożycia wkrótce się kończy
- warto to sprawdzić.
Uważajcie Państwo zwłaszcza na zawiadomienia o wygraniu nagrody pod warunkiem
uiszczenia zapłaty za dostawę, czy podania numeru karty kredytowej. Takie działania
są niezgodne z prawem, a skorzystanie z nich narazi Państwa na straty.
Mimo olbrzymiego postępu w medycynie, nie wynaleziono jeszcze cudownego leku
na wszelkie dolegliwości. Jeśli producent w reklamie zapewnia, że lek to najnowszy
wynalazek, sprawdzony i skuteczny, warto przed jego zakupem skonsultować decyzję
ze specjalistą: lekarzem lub farmaceutą. Lek kupiony bez recepty może źle oddziaływać
na organizm, jeśli bierzecie Państwo także inne leki.
DOKUMENTY SĄ WAŻNE.
Najważniejszym dokumentem jest umowa, która potwierdza co, kiedy, od kogo i za
jaką cenę kupujemy lub zamawiamy. Kupujący zawsze może i powinien zażądać pisemnego
potwierdzenia zawarcia umowy i dokładnego opisania wszystkich warunków.
Jeśli wartość umowy przekracza 2 tys. zł - sprzedawca/usługodawca ma
obowiązek potwierdzić zawarcie umowy na piśmie.
Każdą umowę należy dokładnie przeczytać przed podpisaniem - podpis oznacza
bowiem zgodę na zawarte w dokumencie postanowienia. Dotyczy to nie tylko umów
o dużej wartości. Nie spieszcie się Państwo, przeczytanie umowy jest dowodem rozsądku,
a nie braku zaufania do sprzedawcy czy usługodawcy.
Nie potwierdzajcie Państwo własnym podpisem, że zapoznaliście się z treścią regulaminu,
folderu lub innego dokumentu, zanim go naprawdę nie przeczytacie. Często
w umowach bankowych, turystycznych czy o świadczenie usług (np. telekomunikacyjnych)
znajdują się postanowienia mówiące, iż treść tych dodatkowych dokumentów
jest traktowana, jak warunki umowy - macie Państwo prawo wiedzieć, na co się
decydujecie.
Warto przechowywać nie tylko umowy i regulaminy, ale również paragony na wszystkie
zakupione towary oraz przychodzące rachunki i faktury, a także dowody ich opłacenia.
Paragon jest ważnym dokumentem ułatwiającym złożenie ewentualnej
reklamacji. Dowód opłacenia faktury może się przydać w przypadku ewentualnego
sporu z dostawcą usługi.
Jeśli nie otrzymaliście Państwo w zwyczajowym terminie faktury za telefon, prąd lub
gaz - upomnijcie się o nią u usługodawcy. Niedostarczenie faktury nie zwalnia konsumenta
z obowiązku zapłacenia za świadczone usługi.
Reklamację najlepiej składać na piśmie. Pismo reklamacyjne można wysłać listem
poleconym albo doręczyć osobiście sprzedawcy i zażądać potwierdzenia odbioru
na kopii.
6
TO NIE WSTYD SZUKAĆ POMOCY.
W każdym starostwie powiatowym oraz w niektorych urzędach miast, urzęduje
rzecznik konsumentów. Możecie Państwo zwrócić się do niego z prośbą o
pomoc. Dane kontaktowe do rzeczników znajdziecie Państwo na stronie
www.uokik.gov.pl. Poda je także konsultant Infolinii Konsumenckiej
Stowarzyszenia Konsumentów Polskich
Bezpłatny tel. 0 800 800 008
Kiedy sprzedawca lub usługodawca nie chce uznać Państwa reklamacji, można
zwrócić się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy
Inspekcji Handlowej z prośbą o rozstrzygnięcie sporu. Na postępowanie przed
sądem polubownym musi jednak wyrazić zgodę przedsiębiorca.
W przypadku problemów związanych z dostawą energii elektrycznej, ciepła lub
gazu można się zwrócić z prośbą o pomoc do Rzecznika Odbiorców Paliw i
Energii przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki, tel. 0 22 661 63 05 lub
022 661 61 71.
Kiedy macie Państwo problem z usługami bankowymi, należy złożyć do banku
reklamację. Jeśli bank jej nie uzna, spór może rozstrzygnąć Arbiter Bankowy
przy Związku Banków Polskich. Pod numerem tel. 022 48 68 400 można się
dowiedzieć, jak złożyć wniosek do Arbitra. Arbiter Bankowy nie udziela
natomiast porad konsumentom.
W przypadku problemów z zakładem ubezpieczeń, pomocy konsumentowi
może udzielić Rzecznik Ubezpieczonych, informacje i porady:
tel. 022 333 73 26 - 28.
Informacje i porady związane z usługami telekomunikacyjnymi i pocztowymi
można uzyskać w Centrum Informacji Konsumenckiej przy Urzędzie Komunikacji
Elektronicznej, tel. 0 801 900 853 lub 022 534 91 74.
Bezpłatną pomoc świadczy Stowarzyszenie Konsumentów Polskich (SKP).
Konsumenckie porady prawne i informacje uzyskacie Państwo w Infolinii
Konsumenckiej w dni powszednie w godzinach 9.00 - 17.00 pod bezpłatnym
numerem telefonu 0 800 800 008.
Bezpłatną pomoc świadczy Federacja Konsumentów. Kontakt jest dostępny
na stronie internetowej www.federacja-konsumentow.org.pl.
Cena
7

2 3 2