Odpowiedzi

  • rasa
  • Początkujący
2010-03-17T18:52:14+01:00

Właściwości mechaniczne

Ze względu na swoje własności zarówno czyste metale, jak i ich stopy są bardzo szeroko wykorzystywane we współczesnej technice. Działem nauki i techniki zajmującym się opracowaniem sposobów otrzymywania metali i ich stopów oraz nadawania im pożądanych własności jest metalurgia. Dużymi zakładami metalurgicznymi są huty.
Właściwości fizyczne

Większa swoboda jaką w atomach metali mają elektrony, przejawia się także i w tym, że metale są dobrymi przewodnikami elektryczności. Dobrze też przewodzą ciepło. Przy tym ich przewodnictwo, zarówno elektryczne, jak i cieplne, pogarsza się przy wzroście temperatury
Innymi cechami metali są: nieprzezroczystość i połysk.

właściwości chemiczne

Podstawową własnością przesądzającą o zaliczeniu jakiegoś ciała do metali lub niemetali jest zachowanie się jego atomów podczas reakcji chemicznych. Reakcje te polegają na ogół na takiej wymianie elektronów między uczestniczącymi w nich atomami ich ubywa a drugiemu przybywa
2010-03-17T18:54:32+01:00
Fizyczne: rozszerzalność, przewodnictwo, odporność elektryczna, właściwości magnetyczne.

Chemiczne: kwasoodporność, odporność na korozję.

Mechaniczne: lejność, ciągliwość, plastyczność, skrawalność, hartowność, udarność, wytrzymałość na rozciąganie, zginanie oraz ściskanie.

Mam nadzieję, że pomogłem. :)