zad.15
a)3ximała dwójka u góry + 4yitez mała dwójka u góry wszystkich przykładach co napisze będzie _ 5x+6x-4y+3y.
b)6a+4a- 2a- 3a- 7
c)4x-3y-2xy+7xy+2yx-x
d) 3piątem+ 2 trzecie n +3 -1 trzecia m -2 trzecie n -1,4
e)4a+ 3ab -2ab +a -3ab-5ab
f) 3 czwarte z do sześcianu+3t i mała dwójka -0,75z do sześcianu - 2t i mała dwójka+ z do sześcianu -t i mała dwójka

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T18:59:06+01:00
A)
5x+6x-4y+3y
11x-y

b)
6a+4a- 2a- 3a- 7
5a-7

c)
4x-3y-2xy+7xy+2yx-x
3x-3y+7xy

d)
3/5m + 2/3n +3-1/3m-2/3n-1,4
0,6m+0,66n+3-0,33m-0,66n-1,4
0,27m+1,6

e)
4a+ 3ab -2ab +a -3ab-5ab
5a+3ab