Proszę;)
Daje dużo punktów w ramach za dobre odpowiedzi!!!
Za tematy nie na temat wpisuje spam. niestety.
zad.1
Napisz wszystko o Bolesławie Krzywoustym, o podzieleniu państwa przez majątek Bolesława i o synach Bolesława Krzywoustego.
zad.2
Napisz o groźnych sąsiadach Polski, czyli o zakonie Krzyżaków.
Ich osiągnięcia!!! Bardzo ważne. Proszę o odpowiedzi krótkie, które i wy zrozumiecie, z internetu proszę nie kopiować. Mają to być wypowiedzi krótkie... Plis...
Daje dużo punktów w ramach za dobre odpowiedzi!!!

1

Odpowiedzi

2010-03-17T18:56:18+01:00
Bolesław Krzywousty zmarł w 1138. Wtedy to kraj został podzielony na dzielnice. Najstarszy z rodu piastów miał pełnić funkcję seniora i rządzić dzielnicą senioralną. Władysław Wygnaniec był pierwszym seniore i dostał też śląsk. Mieszko Stary wielkopolskę, Bolesław Kędzierzawy mazowsze i kujawy.

Krzyżaków sprowadził do Polski Konrad Mazowiecki. Krzyżacy, którzy mieli pomóc w zwaczniu prus, zaczęli zagrażać Polsce. Do decydującego starcia doszło nieopodal Grunwaldu w 1410. Wtedywygrali polacy wraz litwinami, a mistrz zakomu Urlich von Jungingen poległ.


POwinno być dobrze jestem laureatką z historii