Aby ponumerować automatycznie akapity, należy:
1.......................................................................
2......................................................................
Aby zmienić rodzaj numeracji, należy:
1......................................................................
2......................................................................

2

Odpowiedzi

2010-03-17T19:18:41+01:00
Aby ponumerować automatycznie akapity, należy:
zaznaczyć całość --> z menu wybrać "narzędzi główne" --> na środku wszystkich opcji jest tryb numeracji.

Aby zmienić rodzaj numeracji, należy:
po prostu kliknąć na małą strzałkę obok numeracji i tam się pojawią wszystkie rodzaje numer

Wydaje mi się że to jest tak tylko w Word 2007;)

Sformułuj sobie sam to ładnie na punkty..
1 1 1
2010-03-17T19:53:23+01:00
1. Należy zaznaczyć dany akapity
2. włączyć numeracje ( która znajduje się na pasku zadań Format->Wypunktowanie i numerowanie.

1. Otworzyć okno Wypunktowanie i numerowanie.
2. Kliknąć na zakładkę numerowane i wybrać odpowiednia numerację.
2 5 2