Wiedząc, że jedna z odmian alotropowych pierwiastka to fulereny a stosunek masowy pierwiastka z tlenem wynosi 3:4
a) ustal jaki to pierwiastek i podaj rzeczywisty wzór
b) podaj nazwę tlenku
c) oblicz gęstość w warunkach normalnych
d) oblicz zawartość w dm³ tego tlenku w 10dm³ gazów spalinowych, jeżeli zawartość procentowa wynosi 8%.
Zapisz wszystkie obliczenia

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T18:03:17+01:00
Wiedząc, że jedna z odmian alotropowych pierwiastka to fulereny a stosunek masowy pierwiastka z tlenem wynosi 3:4
a) ustal jaki to pierwiastek i podaj rzeczywisty wzór
b) podaj nazwę tlenku
c) oblicz gęstość w warunkach normalnych
d) oblicz zawartość w dm³ tego tlenku w 10dm³ gazów spalinowych, jeżeli zawartość procentowa wynosi 8%.
Zapisz wszystkie obliczenia

masa O2=16
masa pierwiastka=x
stosunek masowy 3:4
czyli podstawiamy x:16
x=12 (węgiel podajże)
[jak nie wiesz skąd to się wzięło to napisz postaram Ci to wytłumaczyć]

Tlenek węgla CO

czyli 100%=10dm³
8%=x dm³
x=8*10/100dm³
x=8/10 dm³
x=4/5dm³