Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T18:55:09+01:00
Funkcje prawa można rozpatrywać z bardzo różnych punktów widzenia, w szczególności biorąc pod uwagę:
kierunek oddziaływania - funkcja stabilizująca i dynamizująca
rodzaj oddziaływania - funkcja ochronna i organizacyjna
sposób oddziaływania - funkcja represyjna i funkcja wychowawcza


Funkcja stabilizująca wyraża się tym, że skutkiem działania prawa w społeczeństwie jest utrwalanie istniejącego w nim ładu politycznego, gospodarczego itp., funkcja dynamizująca zaś, polega na promowaniu zmian w różnych sferach życia społecznego


Funkcja ochronna prawa polega na eliminowaniu zachowań zagrażających pewnym chronionym wartościom oraz nakłanianiu do działań realizujących takie wartości


Funkcja represyjna i funkcja wychowawcza uwzględnia to, czy prawo działa przez obawę dolegliwości, które mogą spotkać naruszycieli norm, czy przez fakt, iż wyrabia w adresatach norm trwałe przekonania, skłonności, nawyki.

2 3 2
2010-03-17T18:56:23+01:00
Funkcje prawa

Działanie prawa odnosi się do perspektywy aktorów społecznych (ustawodawcy czy członków społeczeństwa). Gdy natomiast mowa jest o funkcjach prawa, spogląda się na prawo jako na integralną cześć systemu społecznego i bada się jego wpływ na społeczeństwo jako pewną całość.

Zgodnie z tym problematyka funkcji prawa podejmowana jest przede wszystkim w opracowaniach teoretycznych. Najczęściej prace te opierają się na jednej z odmian funkcjonalizmu, jednak nie jest to regułą. Opis funkcji prawa zależy od konkretnej koncepcji teoretycznej. Najczęściej wspomina się o takich funkcjach prawa jak funkcja stabilizująca, dynamizująca, organizująca czy integrująca.

Prace empiryczne socjologów prawa na temat społecznych funkcji prawa, polegają zwykle na badaniu społecznych poglądów na ten temat. Interesującego materiału dostarczają tu też badania antropologów (np. Zwyczaj i zbrodnia w społeczności dzikich Bronisława Malinowskiego).
2 3 2