Zad.1Uzupełnij i uzgodnij następujące równania reakcji estryfikacji:
a)..........+CH3OH -----> CH3COOCH3+ ...........
b)HCOOH+...........------->HCOOC2H5+..........
c)CH3COOH+C2H5OH------->..............+...........
d)C3H7COOH+........------->C3H7COOC2H5+...........
e)............+C2H5OH------->C15H31COOC2H5+..........

Proszę o szybkie rozwiązanie

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T18:56:42+01:00
A)CH3COOH+CH3OH----->CH3COOCH3+H2O
b)HCOOH+C2H5OH----->HCOOC2H5+H2O
c)CH3COOH+C2H5OH----->CH3COOC2H5+H2O
d)C3H7COOH+C2H5OH----->C3H7COOC2H5+H2O
e)C15H31COOH+C2H5OH----->C15H31COOC2H5+H2O