Odpowiedzi

2010-03-17T19:19:10+01:00
Samorząd był i jest nadal istotnym czynnikiem rozwoju ekonomicznego .Samorząd Terytorialny w Polsce wchodzi w następny, trudny etap swojego rozwoju. utrudniając autorytarne podejmowanie decyzji i ograniczając możliwości . ale może jeszcze więcej mankamenty systemu finansowania zadań samorządowych.


SYSTEM POLITYCZY
System to najogólniej każdy skoordynowany wewnętrznie i wykazujący określoną strukturę zbiór elementów. Strukturę można określić jako ogół związków między elementami uwarunkowanych przynależnością danych elementów do tego systemu.System tan jest bardziej oparty na aktywnych metodach uczestnictwa.W stępnym pokoleniu poglądy i zachowania bardziej korzystne są nie tylko dla aktywnych lecz takrze wiernym .