Hej:)

Potrzebuje pomocy w rozwiązaniu zadania, dam naj:)
Oto one:
Kapitał w wysokości 800 zł złożono w banku na 5 lat. Oblicz wielkość kapitału po upływie tego czasu , jeśli kapitalizacja odsetek była roczna, a oprocentowanie:
a)w pierwszych dwóch latach wynosiło 8%, w ostatnich trzech -4%
b)w pierwszych trzech latach wynosiło 4%, w ostatnich dwóch -8%
c)w pierwszych dwóch latach wynosiło 7%, w kolejnych dwóch -5%, w ostatnim roku -2%
Oblicz wielkość kapitału końcowego, jeżeli od odsetek naliczono podatek w wysokości 20% w skali roku.
Odsetki mogą być dopisywane częściej niż co rok. Jeżeli dopisywane są co kwartał, mówimy o kapitalizacji kwartalnej, jeśli co miesiąc, o kapitalizacji miesięcznej.

Pleas:)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T21:09:15+01:00
A)w pierwszych dwóch latach wynosiło 8%, w ostatnich trzech -4
pierwszy rok: 800+ 0,08*800 = 864 zl
drugi rok: 864 +0,08*864 = 933,12
trzeci rok: 933,12 * 1,04= 970,44
4 rok: 970,44*1,04= 1009,26
5 rok: 1009,26*1,04= 1049,63

gdyby co roku odejmowano odsetki:
1 rok: 864 - 0,2*64= 851,2
2 rok: 851,2*1,08 -0,2*68,1= 905,68
3 rok 905,68* 1,04 -36,23*0,2=934,66
4 rok 934,66*1,04 -37,39*0,2 = 964,57
5rok 964,57*1,04 -38,58*0,2= 995,43 zl


b) w pierwszych trzech latach wynosiło 4%, w ostatnich dwóch -8%
1 rok: 800*1,04 -0,2*32= 825,6
2 rok: 825,6*1,04 -0,2*33,02= 852,02
3 rok: 852,02 *1,04 -0,2*34,08=879,28
4 rok: 879,28 *1,08 - 0,2*70,34=935,55
5 rok: 935,55*1,08-0,2*74,84= 995,43

c)w pierwszych dwóch latach wynosiło 7%, w kolejnych dwóch -5%, w ostatnim roku -2%
1 rok 800*1,07 - 0,2*56= 844,8
2 rok 844,8*1,07 -0,2* 59,1= 892,1
3 rok 892,1*1,05 -0,2*44,6= 927,78
4 rok 927,78 *1,05- 0,2*46,39 =964,89
5 rok 964,89*1,02 -0,2*19,30 =980,33 zl
3 2 3