Temat: wyznaczanie gęstości cieczy.
1. zamień jednostki.
a) 12 mm³=.......dm³
b) 25m³=........cm³
c) 55dm³=........m³
d) 8dm³=.........cm³
e) 2,5cm³=.......dm³
2. Opisz, w jaki sposób wyznaczysz gęstość:
a) ciała stałego,
b) cieczy,
3. Jaką gęstość ma ciało o masie 160 kg i objętości 2m³?

1

Odpowiedzi

2010-03-17T18:55:16+01:00