A [1i jedna druga+(-0,5)+3 do potego drugiej]razy (-1)do trzeciej potegi=??? B[4 i jedna dwunasta +(-3 i pieć dwunastych)]:na dwie dwunaste do potegi drugiej=?? C(-10)razy[2 i jedna druga razy(-2,2)-(3,4)razy dwiw i siedemnascie setnych=???

1

Odpowiedzi

2010-03-17T22:53:30+01:00
A
[1i jedna druga+(-0,5)+3 do potegi drugiej]razy (-1)do trzeciej potęgi=???
[1½+(-0,5)+3²]*(-1)³=
[1,5-0,5+9]*(-1)=
10*(-1)=
-10

B
[4 i jedna dwunasta +(-3 i pieć dwunastych)]:na dwie dwunaste do potegi drugiej=??
[4¹/₁₂+(-3⁵/₁₂)]:2/12²=
⅔:¹/₃₆=
24

C
(-10)razy[2 i jedna druga razy(-2,2)-(3,4)razy dwie i siedemnaście setnych=???
(-10)*[2½*(-2,2)-(3,4)*2,17=
(-10)*[-5,5-7,378]=
(-10)*(-12,878)=
128,78