Odpowiedzi

2010-03-18T08:18:50+01:00
Pustynie zimne- obszary położone na wysokich szerokościach geograficznych i niskich dostawach wody w postaci stałej.

Pustynia arabska- pustynia w Afryce stanowi północno-wschodnią część Sahary.Zajmuje obszary między Nilem a Morzem Czerwonym. Jej zachodnia część to głównie pustynia piaszczysto- żwirowa i gruzowa, a wschodnia kamienista. Na Pustyni Arabskiej panuje suchy klimat zwrotnikowy ze średnią roczną sumą opadów po niżej 10mm.

Pustynia Atakama- pustynia mglista w Ameryce Południowej. Należy do najsuchszych obszarów na świecie. Leży w północnej części Chile między Kordylierą Nadbrzeżną a Kordylierą Zachodnią.
Roczna suma opadów nie przekracza 100mm co jest związane z położeniem ( strefa zwrotnikowa). Przyczyną suchego klimatu jest Prąd Peruwiański.

Pustynia Błędowska- największy w Polsce obszar lotnych piasków pochodzenia fluwioglacjalnego leżący na pograniczu Wyżyny Śląskiej i Wyżyny Olkuskiej. Długość pustyni wynosi nie całe 10 km, a szerokość do 4 km. Przez pustynie z zachodu na wschód przepływa rzeka Biała Przemsza.

2 3 2