W POSZCZEGÓLNYCH SUMACH ALGEBRAICZNYCH PODKREŚL W RÓŻNY SPOSÓB GRUPY WYRAZÓW PODOBNYCH I WYKONAJ ICH REDUKCJĘ :
A) 7x + 3y - 2xy + 1 - 3x - 3xy +2 =
b) -8x - 5xy + 2y - xy + 4x + y + 5 =
c) 6ab - 4a + 5b - 3ab + 9a - 3b + ab =
d) a - 3x + 2ax + 7a - 2x - ax - 5 + 2a=

1

Odpowiedzi

  • hels
  • Rozwiązujący
2010-03-17T19:20:50+01:00
A) 7x + 3y -2xy + 1 - 3x - 3xy +2 = 7x-3x +3y -2xy-3xy + 1+2 = 4x + 3y -5xy +3

b) -8x -5xy +2y -xy +4x +y + 5 = -8x+4x +2y+y -5xy-xy +5= -4x +3y -6xy +5

c) 6ab -4a +5b -3ab +9a -3b +ab = 6ab-3ab+ab -4a+9a +5b-3b = 4ab +5a +2b

d) a -3x +2ax +7a -2x -ax -5 +2a = a+7a+2a -3x-2x +2ax-ax -5 = 10a -5x +ax -5
6 2 6