zad.16 usuń nawiasy i wykonaj redukcje wyrazów podobnych
a)6x+ (7+4x)
b) 3x+(-4x-5y)
c)b +(2a-4b +9)
d)a+(1-7a)-6a
e) ( 3a-6b)+ (9a-5 +b)
f) x do kwadratu +(2x do kwadratu -1+x) +x
g)(6z -4z do kwadratu) +(-5z+6z do kwadratu)
h) 5 szóstych a do kwadratu + ( 3 czwarte a - 1 szósta a do kwadratu) +a

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T19:06:46+01:00
A)6x+7+4x=10x+7
b)3x-4x-5y=-x-5y
c)b+2a-4b+9=-3b+2a+9
d)a+1-7a-6a=-12a+1
e)3a-6b+9a-5+b=12a-5b-5
2010-03-17T19:08:08+01:00
A. 42x + 24x = 66
b. -12x-15xy
c. 2ab 4b do drugiej +9b
d. 1a-7a do drugiej- 6a
e. 3a-6b+9a-5+b=12a-5b-5
f.2x do drugiej- 1 x do drugiej+ x do trzeciej + x
g. 6z -4z do drugiej-5z+6z do kwadratu
2010-03-17T19:11:09+01:00
A)6x+ (7+4x)
6x+ 7 + 4x
10x + 7


b) 3x+(-4x-5y)
3x-4x- 5y
-x- 5y


c)b +(2a-4b +9)
b + 2a - 4b +9
-3b + 2a + 9

d)a+(1-7a)-6a
a+1-7a-6a
- 12a +1

e) ( 3a-6b)+ (9a-5 +b)
3a-6b + 9a - 5 +b
12a-5b-5

f) x do kwadratu +(2x do kwadratu -1+x) +x
x do kwadratu+ 2x do kwadratu -1 +x +x
5 x do kwadratu- 1