1.Uzupełnij tekst:
Ostatni król Polski Stanisław August Poniatowski był człowiekiem wszechstronnie wykształconym. Dobrze znał kulturę oświecenia, a przez swój królewski ........... (opiekę) wspierał jej rozwój w naszym kraju. W 1765r. założył Szkołę ......... (Korpus Kadetów) w Warszawie. Opiekował się powstałym w tym samym roku Teatrem ............... Pięć lat później zapoczątkował regularnie spotkania ludzi kultury na tzw. obiadach .............. Dzięki jego staraniom przybyło do Rzeczpospolitej wielu cudzoziemskich malarzy, np. Marceli ................ i Canaletto. Najważniejszą architektoniczną inwestycją władcy była budowa letniego pałacu w ..................... oraz przekształcenie Zamku Królewskiego w .......... w perłę sztuki klasycznej.

2.Połącz wydarzenie z datą: (cyfra z literą)
1)Obrady Sejmu Wielkiego
2)Uchwalenie Konstytucji 3 Maja
3)Konfederacja targowicka
4) II Rozbiór Polski
5)Powstanie Kościuszkowskie
6) III Rozbiór Polski

a)1795r.
b)1792r.
c)1788-1792r.
d)1794r.
e)1793r.
f)1791r.

3.Wpisz literę 'P' przy zdaniach prawdziwych, a literę 'F' przy zdaniach fałszywych:
....... Komisja Edukacyjna Narodowej powstała na sejmie rozbiorowym w 1773 r.
....... Od tej chwili podlegało jej całe szkolnictwo w Polsce.
....... Jej działalność uzupełniało Towarzystwo do Ksiąg Narodowych.
....... Komisja stworzyła nowy system edukacji w Rzeczpospolitej.

4.Uzupełnij tekst:
Konstytucja 3 Maja postanowiła, że władza ustawodawcza będzie należeć do ........... gotowego, wybieranego na dwa lata. .............. veto zostało zniesione. Władzę wykonawczą tworzył ................ ze Strażą Praw ( rządem). Polska miała stać się monarchią ................. ( dynastia saska).

5.Podkreśl właściwe dokończenie zdań:
1) Aby uchronić się przed zerwaniem Sejm Wielki zawiązał się jako konfederacja pod marszałkami:
a.Ignacym Potockim i Ksawerym Branickim.
b.Stanisławem Małachowskim i Kazimierzem Nestorem Sapiehą.
c.Tadeuszem Kościuszką i Stanisławem Staszicem.
2) Po śmierci S.A Poniatowskiego tron polski miał przypaść:
a.Fryderykowi II Hohenzollernowi.
b.Józefowi II Habsburgowi.
c.Fryderykowi Augustowi Wettynowi

6.Podane niżej zdania są fałszywe. Zmień je tak, aby były prawdziwe:
1) Po sukcesie ks.Józefa Poniatowskiego w bitwie pod Dubienką w 1792r. ostatni król Polski ustanowił order Virtuti Militaria.
2) W pierwszym rozbiorze Polski Prusy odebrały Polsce Gdańsk i Toruń.
3) Austria nie wzięła udziału w III rozbiorze Polski.

7.Ustaw w kolejności chronologicznej ważne bitwy Powstania Kościuszkowskiego:
Maciejowice, Racławice, Szczekociny
1. ...........................
2. ...........................
3. ..........................

8.Napisz o kim mówi poniższy fragment tekstu:
,,Bitwa pod Maciejowicami zakończyła się klęską Polaków. Ranny Naczelnik dostał się do niewoli rosyjskiej. Wolność odzyskał po śmierci Katarzyny II''.
.......................................................................

''Zaborcy dołożyli wszelkich starań, aby usunąć z pamięci potomnych jakiekolwiek ślady polskiej państwowości. W listopadzie 1796 r. Katarzyna II zmusiła go do abdykacji. Żyjący polski król, nawet bez państwa, przypominałby o Polsce''.
...........................................................................

9. Pod jakimi zaborami znalazły się miasta Rzeczpospolitej w 1795r. :
miasto - Warszawa, zabór - .......................
miasto - Kraków, zabór - .......................
miasto - Lwów, zabór - ...........................
miasto - Poznań, zabór - ........................
miasto - Wilno, zabór - .......................

10. DO podanych wydarzeń dopisz daty:
1) Początek rewolucji we Francji zwanej wielką - ..............
2) Uchwalenie pierwszej konstytucji francuskiej - ..............
3) Ścięcie Ludwika XVI na gilotynie - .................

1

Odpowiedzi

2010-03-17T19:21:33+01:00
1

szkołę Rycerską
Teatrem Narodowym obiadach czwartkowych w warszawie w warszawie

2 1c 2f 3b 4e 5d 6a

3 FPPP
4 sejmu , liberum król konstytucyjną
5 a c
6 wykreślić -ostatni
zagarneły pomorze i ujście wisły
1 5 1