1.Oblicz, która godzina czasu słonecznego jest w Lizbonie (39°N, 9°W) gdy w Paryżu (48°N, 2°E) jest 15.00.
2.Która godzina czasu miejscowego jest w Atenach (I 7°N, 23°E) gdy w Nowym Jorku (410N, 74°W)jest 10.00.
3. Różnica czasu słonecznego między miejscowościami A i B wynosi 5 godzin i 36 minut. Oblicz różnicę długości geograficznej między tymi miejscowościami.
4. Oblicz różnicę czasu słonecznego pomiędzy Olsztynem (20° 25'E; 52° 45'N) a Białymstokiem(23° 10'E; 53° 07'N).
5. Oblicz, która godzina czasu miejscowego jest w Kairze (31°E; 30 N) gdy w Kalkucie (89°E; 23°N) jest 17.15.
6. 14. Oblicz wysokość Słońca w Bydgoszczy (18° E; 53° N) w południe:
a) 22 VI, b) 21 III,

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T20:40:57+01:00
1.
1 Stopień = 4minuty
Oczywiście bierzemy pod uwagę południki
Różnica południków wynosi 9stopni
9*4= 36minut różnicy czasu słonecznego
Podróżujemy na zachód więc od 15 odejmujemy
15:00 - 36minut = 14:24
Odpowiedź: W Lizbonie była godzina 14.20

2.
To jest to samo co w zadaniu 1 więc napiszę tylko obliczenia.

23+74= 97 * 4 = 388 / 60 = 6godzin 28minut różnicy

Na wschód więc dodajemy
10:00 + 6 godzin 28 minut = 16:28
W Atenach była godzina 16:28

3.
5 godzin 36 minut to 336minut
336/4 = 84 stopni
Między miejscowością A i B jest różnica 84 stopni

4.
15 sekund (mniej niż stopień) = 1 minuta
23 stopni 10 sekund - 20 stopni 25 sekund = 2 stopnie 45 sekund
2 stopnie 45 sekund = 10 minut
Odpowiedź: Między Olsztynem a Białymstokiem jest różnica 10 minut.

5.
21 VI

a)Bierzemy pod uwagę równoleżniki (N i S)
b)90stopni - 53 + 23stopnie 27 minut = 60 27'
Będzie górowało na wysokości 60 27'

21 III
To samo co w a)

90-53 = 37
Będzie górowało na wysokości 37(stopni)
_________________________________________________________
Jeżeli coś jest nie jasne to wiadomość

Proszę o najlepsze :D
15 2 15