Prosze o przetlumaczenie na jezyk. angielski bede naprawde wdzieczna daje wszystkie swoje punkty.i oczywiscie wybiore najlepsze rozwiazanie...

wlochy

Wycieczka do włoch osmio dniowa.
Koszt wycieczki 2100zł.
dzien wyjazdu do włoch 25,05,2010r.


plan wycieczki:

Dzień 1:
Zbiórka uczestników. Wyjazd do Włoch.

Dzień 2:
Przyjazd do SAN MARINO - najstarszej na świecie republiki, spacer słoneczną trasą turystyczną po jej uroczych zakątkach. Przejazd do hotelu na Riwierze Adriatyckiej, zakwaterowanie, kolacja.

Dzień 3:
Śniadanie w San Marino, wyjazd do ASYŻU. W planie zwiedzanie słynnej Bazyliki św. Franciszka z XIII wieku, Piazza Comune oraz kościół św. Klary założycielki zakonu Klarysek. Przejazd do hotelu w okolicy Rzymu. Zakwaterowanie, kolacja, nocleg.

Dzień 4:
Śniadanie. Wyjazd do RZYMU. Zwiedzanie historycznego centrum Wiecznego Miasta: m.in. Koloseum, Forum Romanum, Kapitol - wzgórze, które w dobie cesarstwa rzymskiego było duchowym i politycznym centrum miasta, Plac Wenecki, Panteon, malownicza Piazza Navona - jest najsłynniejszym placem Rzymu, tętniący życiem, pełen kawiarni i restauracji niedostępny dla samochodów, Plac Hiszpański ze słynnymi Schodami Hiszpańskimi, oraz słynna barokowa Fontanna di Trevi. Powrót do hotelu. Wieczorem fakultatywny wyjazd (za dodatkową opłatą na miejscu) do jednego z okolicznych średniowiecznych miasteczek. W ramach wyjazdu kolacja w restauracji z oryginalnym wystrojem, znakomitymi lokalnymi potrawami i winem oraz zabawa taneczna przy muzyce na żywo. Powrót do hotelu, nocleg.

Dzień 5:
Śniadanie. Wyjazd do WATYKANU na audiencję generalną (przy pobycie Ojca Świętego w Rzymie). W planie zwiedzanie m. in.: Bazylika i plac św. Piotra - jednego z najważniejszych miejsc chrześcijaństwa, które wedle tradycji stoi na miejscu ukrzyżowania i pochówku św. Piotra, uznawanego za pierwszego papieża, wizyta w miejscu spoczynku Jana Pawła II. W godzinach popołudniowych przejazd na MONTE CASSINO - chwila zadumy na polskim cmentarzu wojskowym. Powrót do hotelu, kolacja i nocleg.
Dzień 6:
Śniadanie. Wyjazd do FLORENCJI. Zwiedzanie stolicy Toskanii: kościół Santa Croce, Piazza del Duomo, baptysterium, katedra Santa Maria del Fiore, Wieża Giotta, Piazza della Signoria, Palazzo Vecchio, Ponte Vecchio. Przejazd do hotelu w okolicy Wenecji. Zakwaterowanie, kolacja, nocleg

Dzień 7:
Śniadanie. Wyjazd do WENECJI na parking Tronchetto. Przejazd słynnymi kanałami weneckimi do placu św. Marka. Zwiedzanie panoramiczne: Most Westchnień, Pałac Dożów - główne wejście Porta della Carta, jest jednym z najwspanialszych dzieł gotyckich w mieście, Bazylika i plac św. Marka. Spacer trasą turystyczną przez Ponte Rialto nad Canale Grande. Wyjazd do Polski w godzinach popołudniowych.

Dzień 8:
Przyjazd do Polski.

wiecej informacji pod numerem 8783693210

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T19:20:02+01:00
Trip to Italy eight day.
The cost of trips 2100zł.
day trip to Italy on 25,05,2010


Plan trips:

Day 1:
Collection of participants. Trip to Italy.

Day 2:
Arrival SAN MARINO - the world's oldest republic, a walk on the sunny tourist route of its charming corners. Transfer to the hotel on the Adriatic Riviera, accommodation, dinner.

Day 3:
Breakfast in San Marino, a trip to ASSISI. The plan visit the famous St. Peter's Basilica. Francis of the thirteenth century, Piazza Comune and the church of St. Clare, founder of the Order of Poor Clares. Transfer to the hotel near Rome. Accommodation, dinner and overnight stay.

Day 4:
Breakfast. Go to Rome. Visiting the historic center of the Eternal City such as Colosseum, Roman Forum, Capitoline Hill - the hill, which in the era of the Roman Empire was a spiritual and political center, Piazza Venezia, the Pantheon, the picturesque Piazza Navona - Rome is the most famous square, vibrant cafes and restaurants available for cars with the famous Spanish Square Spanish Steps and the famous baroque Trevi Fountain. Back to the hotel. Optional evening trip (extra charge locally) to one of the nearby medieval towns. The dinner at the departure of the original design, excellent local food and wine and dance with live music. Back to the hotel, overnight.

Day 5:
Breakfast. Trip to the Vatican for a general audience (for a stay of the Holy Father in Rome). The plan tours, among others.: Basilica and the square of St.. Peter - one of the most important sites of Christianity, which according to tradition, stands on the site of the crucifixion and burial of St.. Peter, which is considered the first pope to visit the place of rest John Paul II. In the afternoon, stop at Monte Cassino - a moment of reflection on the Polish military cemetery. Back to the hotel, dinner and overnight.
Day 6:
Breakfast. Trip to FLORENCE. Visiting the capital of Tuscany: the church of Santa Croce, Piazza del Duomo, the Baptistry, the Cathedral of Santa Maria del Fiore, Giotto's Tower, Piazza della Signoria, Palazzo Vecchio, the Ponte Vecchio. Transfer to the hotel near Venice. Accommodation, dinner, overnight

Day 7:
Breakfast. VENICE trip to the parking lot Tronchetto. Passage of the famous canals of the Venetian Square of Saint. Brand. Panoramic Tour: Bridge of Sighs, Doge's Palace - main entrance, Porta della Carta, is one of the finest works of Gothic in the city, the Basilica and the square of St.. Brand. Walk tourist route through Ponte di Rialto on the Grand Canal. Trip to Polish in the afternoon.

Day 8:
Arrival in Polish.

more information, please dial 8783693210